Over “Stichting Vrienden van De Lange Wei.”

Stichting Vrienden van De Lange Wei zet zich in om financiële middelen bij elkaar te brengen voor leuke en bijzondere extra’s en uitjes voor de cliënten van locatie De Rembrandthof.

Stichting Vrienden van De Lange Wei zet zich in voor leuke en bijzondere extra’s en uitjes voor de bewoners van De Rembrandthof die wonen in dit woon-zorgcomplex

in Boven-Hardinxveld.

 De Stichting is op 2 september 1998 opgericht. Destijds stond De Rembrandthof  bekend als Burgemeester de Boer-stichting wat in 2021 veranderd is in De Lange Wei.  

Stichting Vrienden draagt De Rembrandthof een warm hart toe. Het bestuur van de stichting wordt gevormd door minimaal drie personen te weten: een voorzitter, secretaris en penningmeester.

De stichting brengt financiële middelen bijeen voor het mede in stand houden van een optimaal woon- en leef-klimaat. Het organiseren van de jaarlijkse bingo-avond is daar één van. In de afgelopen jaren konden wij onder andere het volgende aan De Lange Wei aanbieden: twee home cinema sets, een biljart en een vriendentafel in het atrium, fitnessapparatuur, een tweetal braintrainers, een piano, elektronische bingo-apparatuur, een home-trainer, een televisie, een geluidsinstallatie, tovertafel, een motomed, tablets voor alle huiskamers, een water-ornament, duofiets, zorgtv, beleef tv, CRDL,   en diverse spellen.

In samenwerking met De Rembrandthof organiseert de Stichting jaarlijks de wandelvierdaagse waarvan zij ook het financiële deel voor hun rekening nemen. Daarnaast verkopen de Vrienden oliebollen Oudejaarsdag. Tevens laten zij voor het atrium en het restaurant De Boerse Pracht konings-en kerststukjes maken.


Alie Kroon vertelt over wat  de Stichting Vrienden allemaal doet. Zij deed dat in 2020 nog als voorzitter. 
Inmiddels ( 1 januari 2022) is Dick van de Kooij voorzitter en heeft Alie de functie PR/Media coördinator op zich genomen. 
Overige bestuursleden zijn : Co prins : secretaris , Anneke Korevaar: Penningmeester  en  Mirna de Bree:  bestuurslid .