De Lange Wei

Centraal gelegen in de dorpskern Boven-Hardinxveld in de gemeente Hardinxveld-Giessendam ligt locatie De Lange Wei.

Het centrum waar ouderen en mensen met functiebeperkingen wonen in ruime appartementen, zich veilig kunnen voelen en waar op loopafstand alle voorzieningen bereikbaar zijn.

Het woonzorgcomplex bestaat uit 62 zorgappartementen en 85 aanleunwoningen.

Naast een eigen appartement kan men in dit woonzorgcomplex gebruik maken van diverse dagbestedingsruimtes.

Zo is er een atrium, een restaurant, terrassen, een beweeg-en beleeftuin, winkel, bibliotheek, kapsalon, fysiotherapeut, internetcentrum en een aantal huiskamers voor bewoners en voor dagbesteding voor mensen buiten de Lange Wei.


 

Stichting Vrienden van De Lange Wei

Stichting Vrienden van De Lange Wei zet zich in voor leuke en bijzondere extra’s en uitjes voor de bewoners van De Lange Wei die wonen in dit woon-zorgcomplex in Boven-Hardinxveld. De Stichting is op 2 september 1998 opgericht. Destijds stond De Lange Wei bekend als Burgemeester de Boer-stichting wat in 2021 veranderd is in Rembrandthof . Stichting Vrienden draagt De Lange Wei een warm hart toe. Het bestuur van de stichting wordt gevormd door minimaal drie personen te weten: een voorzitter, secretaris en penningmeester.

De stichting brengt financiële middelen bijeen voor het mede in stand houden van een optimaal woon- en leef-klimaat. Het organiseren van de jaarlijkse bingo-avond is daar één van. In de afgelopen jaren konden wij onder andere het volgende aan De Lange Wei aanbieden: twee home cinema sets, een biljart en een vriendentafel in het atrium, fitnessapparatuur, een tweetal braintrainers, een piano, elektronische bingo-apparatuur, een home-trainer, een televisie, een geluidsinstallatie, tovertafel, een motomed, tablets voor alle huiskamers, een water-ornament, een duofiets, zorgtv , beleeftv en diverse spellen.
In 2020 hebben we de zorgtv geschonken, waardoor de bewoners op hun eigen tv kanaal alles kunnen volgen wat er in het huis gebeurt of gebeurd is. 

In de jaren erna hebben we nog  een beleef TV geschonken, waar de client interactief mee bezig kan zijn en een CDRL. ( prachtig geschenk waarbij een mooie connectie gemaakt kan worden met de dementerende bewoner. 

In samenwerking met De Lange Wei organiseert de Stichting jaarlijks de wandelvierdaagse waarvan zij ook het financiële deel voor hun rekening nemen. Daarnaast verkopen de Vrienden oliebollen op Oudejaarsdag. . Tevens laten zij voor het atrium en het restaurant De Boerse Pracht konings-en kerststukjes maken.